gallery/1d665b9b1467944c128a5575119d1cfd_1220x300

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ
КАФЕДРА АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ

gallery/1d665b9b1467944c128a5575119d1cfd_1220x300

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ

КАФЕДРА АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ

Bakalavriat səviyyəsi

050507 “Hidrometeorologiya” ixtisası üzrə keçirilən fənlər

I kurs

S/s

Fənlərin adı

Semestr

1

Azərbaycan tarixi

I

2

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

I

3

İngilis dili-1

I

4

İngilis dili -2

II

5

Riyaziyyat-1

I

6

Riyaziyyat-2

II

7

Fizika

I

8

Fiziki hazırlıq-1

I

9

Fiziki hazırlıq-2

II

10

Kulturologiya

II

11

Ümumi yerşünaslıq

II

12

Azərbaycanın fiziki coğrafiyası

II

13

Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi

II

14

Tədris tanışlıq təcrübəsi

II

II kurs

S/s

Fənlərin adı

Semestr

1

Topoqrafiyanın əsasları və kartoqrafiya

III

2

Ümumi meteorologiya

III

3

Azərbaycanın iqtisadi coğrafiyası

III

4

Aviameteoroloji müşahidələrin metodik əsasları

III

5

Peşəyönümlü Rus dili

III

6

İnformatika

IV

7

Fəlsəfə

III

8

Ümumi okeanologiya

IV

9

İqlimşünaslıq

IV

10

Fiziki meteorologiya

IV

11

Təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr

IV

12.

İstehsalat təcrübəsi-1

IV

I II kurs

S/s

Fənlərin adı

Semestr

1

Hidrometeorologiyada statistik üsullar

VI

2

Maye və qazların mexanikası

VI

3

Hidrologiya

V

4

Azərbaycanın iqlimi

V

5

İqtisadi hidrometeorologiya

V

6

Xəzərin hidrometeorologiyası

V

7

Aviasiya meteorologiyası-1

V

8

Aviasiya meteorologiyası-2

VI

9

Tətbiqi hidrometeorologiya

VI

10

Dinamiki meteorologiya

VI

11

Sinoptik meteorologiya

VI

12

İstehsalat təcrübəsi-2

VI

I V kurs

S/s

Fənlərin adı

Semestr

1

Peyk və radiolokasiya hidrometeorologiyası

VII

2

Hidrometeorologiyada coğrafi informasiya sistemi

VII

3

Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarının aviasiya-iqlim səciyyələri

VII

4

Helikopter uçuşlarının meteoroloji təminatı

VII

5

Aerologiya

VII

6

Qısamüddətli hava proqnozları

VII

7

Yuxarı eşelonlarda aviasiya uçuşlarının meteoroloji şəraiti

VIII

8

Aviasiya hava proqnozları

VIII

9

Beynəlxalq aeronaviqasiyanın meteoroloji təminatı

VIII

10

Mülki müdafiə

VIII

060507 “Hidrometeorologiya” ixtisasının magistr pilləsi üzrə keçirilən fənlər

I kurs

S/s

Fənlərin adı

Semestr

1

İngilis dili

I

2

Ali məktəb pedaqogikası

II

3

Elmi tədqiqatların metodologiyası

II

4.

Hidrometeorologiyanın müasir problemləri

I

5.

Hidrometeorologiyanın tarixi və metodologiyası

I

6.

Atmosferin ümumi sirkulyasiyası

II

7.

Operativ meteoroloji məlumatlar və onlara qoyulan beynəlxalq tələblər

I

8.

İqlim nəzəriyyəsi

II

9.

Atmosfer fizikası

II

10

Peyk və radar hava məlumatlarının interpretasiyası

I

II kurs

S/s

Fənlərin adı

Semestr

1

Aviasiyanın meteoroloji təminatı üzrə Azərbaycanın aviasiya qaydaları

III

2

Psixologiya

III

3

Elmi tədqiqatların proqram təminatı

III

4.

Proqramlaşdırılmanın əsasları

III

5.

Aviasiya üçün təhlükəli meteoroloji hadisələrin müasir proqnoz üsulları

I

6.

Elmi-tədqiqat təcrübəsi

IV

7.

Elmi-pedaqoji təcrübə

IV

“Aviasiya meteorologiyası” kafedrasının digər ixtisaslara tədris etdiyi fənlər

050616 “Uçuş mühəndisliyi” ixtisası üzrə

S/s

Fənlərin adı

Semestr

1.

Meteorologiya ( Təyyarəçilər üçün azərbaycan dilində)

IV

2.

Meteorologiya (Təyyarəçilər üçün rus dilində)

IV

3.

Meteorologiya (Təyyarəçilər üçün ingilis dilində)

IV

4.

Meteorologiya (Helikopterlər üçün azərbaycan dilində)

IV

5.

Meteorologiya (Helikopterlər üçün rus dilində)

IV

050615 “Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi” ixtisası üzrə

S/s

Fənlərin adı

Semestr

1.

Aviasiya meteorologiyası 1-2 ( Dispetçerlər üçün azərbaycan dilində)

IV-V

2.

Aviasiya meteorologiyası 1-2 ( Dispetçerlər üçün rus dilində)

IV-V