gallery/1d665b9b1467944c128a5575119d1cfd_1220x300

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ
КАФЕДРА АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ

gallery/1d665b9b1467944c128a5575119d1cfd_1220x300

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ

КАФЕДРА АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ

«Авиасийа метеоролоэийасы» кафедрасынын

«Aviasiya meteorologiyası » kafedrasının

2017/ 2018–ci tədris ilinin Payız semestri üçün

Dərs cədvəliА.А.S.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610


Hüseynov N.Ş.

M

1126a

M

1126aM

1127a

M

1127a

M

1127a


M

1117ra

M

1117ra

Mahmudov R.N.M

1127a1125a

2034


1125a

2074


1125a

2034


1125a

2074


1125a

2074


1125a

2074
Səfərov

S.H

M

1127a

M

1127a

1125a

2074


1124a

2074

1124a

2074

M

1126a

M

1126a


Hadıyev Y.C.

1125a

2034

M

1127a

Quliyev

Z.G.


1115i

141

1415r

2084


1414i

2034

1414i

2034

1415r

20341115i

2074

1124a

2034

1124a

2034


Paşayev N.Ə.

1126a

141

1126a 141Məmmədova G.Ə.

1126a

2074

1125a

20741126a

2084
1125a

2074

1125a

20741126a

2074

Ağayeva A.A.


1126a

2034
1126a

2084


Məmmədova H.V

1124a

2084

Qasımov Ə.M.

1124a

2055

1126a

2055

1124a

2055


M

1126a

M

1126a

1126a

2084
Mürsəlov R.G.


1124a

2084

1124a

2034

Süleymanov M.F.

1125a

2034

1415a

2034

1415a

2034
1125a

2034


1125a

2034


Hacıyev A.X.1124a

20841124a

20341124a

2034

İslamova R.F.


1124a

31341124a

2074

Abdullayev İ.Q.

1124a

2055


1126a

2054

1

2

3

43

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610
2017/2018-ci tədris ilinin Payız semestri üçün magistraturaya aid DƏRS CƏDVƏLİ


gün

Dərs

Həftə

Hidrometeorologiya”

M1126a

I

1

9.00.

üst

Aviasiyanın meteoroloji təminatı üzrə Azərbaycanın aviasiya qaydaları (Hüseynov Nazim)

alt

2

10.45-12.20

üst

Aviasiyanın meteoroloji təminatı üzrə Azərbaycanın aviasiya qaydaları (Hüseynov Nazim)

alt

3

12.50-14.25

üst


alt

4

14.35-16.10

üst


alt

II

1

9.00-10.35

üst


alt

2

10.45-12.20

üst


alt

3

12.50-14.25

üst

Aviasiya üçün təhlükəli meteoroloji hadisələrin müasir proqnoz üsulları (Səfərov Səid)

alt

4

14.35-16.10

üst

Aviasiya üçün təhlükəli meteoroloji hadisələrin müasir proqnoz üsulları (Səfərov Səid)

alt

III

1

9.00-10.35

üst

Elmi- tədqiqatların proqram təminatı (Həbibullayev Səlahəddin)

alt

2

10.45-12.20

üst

Psixologiya (Məmmədov Arif)

alt


3

12.50-14.25

üst


alt

4

14.35-16.10

üst


alt

IV

1

9.00-10.35

üst

GİS sisteminə əsaslanmış texnologiyaların aviasiya meteorologiyasında tətbiqi

(Qasimov Əli)

alt

2

10.45-12.20

üst

GİS sisteminə əsaslanmış texnologiyaların aviasiya meteorologiyasında tətbiqi

(Qasimov Əli)

alt

3

12.50-14.254

14.35-16.10üst


alt


gün

Dərs

Həftə

«Hidrometeorologiya»

M 1127a

I

1

9.00-10.35

üst

Peyk və radar hava məlumatlarının interpretasiyası (Səfərov Səid)

alt

2

10.45-12.20

üst

Peyk və radar hava məlumatlarının interpretasiyası (Səfərov Səid)

alt

3

12.50-14.25

üst

Hidrometeorologiyanın müasir problemləri (Mahmudov Rza)


alt

4

14.35-16.10

üst


alt

II

1

9.00-10.35

üst

İngilis dili (İvaşenko Valentina)

alt

2

10.45-12.20

üst

Hidrometeorologiyanın tarixi və metodologiyası (Hadıyev Yusif)

alt


3

12.50-14.25

üst

İngilis dili (İvaşenko Valentina)

alt


4

14.35-16.10

üst


alt

III

1

9.00-10.35

üst

Operativ meteoroloji məlumatlar və onlara qoyulan beynəlxalq tələblər (Hüseynov Nazim)

alt

2

10.45-12.20

üst

Operativ meteoroloji məlumatlar və onlara qoyulan beynəlxalq tələblər (Hüseynov Nazim)

alt

3

12.50-14.25

üst

Operativ meteoroloji məlumatlar və onlara qoyulan beynəlxalq tələblər (Hüseynov Nazim)

alt


4

14.35-16.10

üst


alt

IV

1

9.00-10.35

üst


alt

2

10.45-12.20

üst


alt


3

12.50-14.25

üst


alt


4

üstalt


gün

Dərs

Həftə

«Uçuş mühəndisliyi»

M1117ar

I

1

9.00-10.35

üst


alt

2

10.45-12.20

üst

Uçuş mühəndisliyinin müasir problemləri

alt

3

12.50-14.25

üst

İngilis dili (DupikovaN.)

alt


4

14.35-16.10

üst


alt

II

1

9.00-10.35

üst

Uçuş mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası

alt

2

10.45-12.20

üst

Aerodinamika və müasir hesabat metodları 75-45 30

alt

3

12.50-14.25

üst


alt

4

14.35-16.10

üst


alt

III

1

9.00-10.35

üst


alt

2

10.45-12.20

üst

İngilis dili (DupikovaN.)

alt

3

12.50-14.25

üst


alt

4

14.35-16.10

üst


alt

IV

1

9.00-10.35

üst

Yeni meteorologiya sistemləri (Hüseynov Nazim)

alt

2

10.45-12.20

üst

Yeni meteorologiya sistemləri (Hüseynov Nazim)

alt


3

12.50-14.25

üst


alt


4

üstalt